top of page
Search
  • 圣经学习

英文跟唱 | Peace Like a River (视频+音频)​跟唱建议
动作跟唱,有视频和音频两部分。视频里有动作演示,音频里歌会自动重复三遍。
可以让孩子跟着视频,边学动作边唱;也可以大人先学会动作后,教孩子。音频供大人孩子灵活使用。
*更多内容,请订阅公众号“羊之门” & 网站 thedoorofsheep.com/诗歌
视频内容
诗歌一遍

音频内容
诗歌第一遍
诗歌第二遍
诗歌第三遍
Peace Like a River

Peace Like a River


1

I've got peace like a river

I've got peace like a river

I've got peace like a river in my soul

I've got peace like a river

I've got peace like a river

I've got peace like a river in my soul


2

I've got love like an ocean

I've got love like an ocean

I've got love like an ocean in my soul

I've got love like an ocean

I've got love like an ocean

I've got love like an ocean in my soul


3

I've got joy like a fountain

I've got joy like a fountain

I've got joy like a fountain in my soul

I've got joy like a fountain

I've got joy like a fountain

I've got joy like a fountain in my soul


69 views0 comments

Yorumlar


bottom of page